انسان ها برای مبارزه با اضطراب دارای مکانیسم های دفاعی کاملا ذاتی می باشند خاصیت این مکانیسم های دفاعی ناهشیار بودن همه آنهاست ،هر کس از یک یا چند مکانیسم دفاعی برای کاهش اضطراب استفاده میکند مکانیسم دفاعی نسبت به هم برتری خاصی ندارند.

واپس رانی:
فرایند غیر ارادی و ناهشیار که از ورود یک آرزو یا یک خواسته به ذهن جلو گیری میکند مثل:بی خبر بودن از خصومت های عمیق نسبت به والدین خود
سرکوب:
به صورت ارادی و هشیار از ورود یک آرزو یا یک خواسته به ذهن جلو گیری میکند.(امتحان مهم داشتن
وبه علت عدم آمادگی ،به آن فکر نکردن)
انکار:
نپذیرفتن واقعیت (ابتلا به ایدز یا سرطان کشنده را نپذیرفتن)
آندوئینگ
انجام دادن عملی که عمل قبلی را خنثی می کند (خرید هدایای گرانبها بعد از دعوای سخت )
همانندسازی:
الگو یا مدل برداری از رفتار دیگران (تقلید از پدر ومادر )
جابه‌جایی:
بر طرف کردن نیاز روانی با شی ای غیر از شی اصلی (شکستن کاسه کوزه ها بر سر دیگری)
واکنش وارونه :
ابراز تمایل در خلاف جهت تمایل سر کوب شده (برخورد بسیار دوستانه با کسی که از او متنفر هستیم )
والایش:
هدایت و یا کانالیز کردن امیال درونی به سوی فعالیت های مورد پسند جامعه (برطرف کردن کنجکاوی جنسی با تحقیقات علمی درباره ی جنسیت )

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

از این بخش با متخصصین ما در تماس باشید