معجزه حواس

استفاده از حواس گوناگونی که خداوند به ما اعطا کرده در فرهنگ های مختلف بسیار رایج می باشد اما متاسفانه در فرهنگ کشور ما این قاعده کاربرد چندانی ندارد.  هرچند به نظر می رسد که ما از پنج حس خود دائماً استفاده می‌کنیم اما در واقع فقط در مواقع ضروری از این حواس استفاده می کنیم مثلاً حس بینایی خود را فقط زمانی به کار می گیریم که احتیاج داریم یا حس بویایی خود را فقط زمانی فعال می‌کنیم که بوی بد یا بوی خیلی خوبی به مشام ما می خورد.دکتر اولدینگ هب سال ها پیش با آزمایش بسیار جالبی نشان داد که محدودیت استفاده از حواس برای انسان بسیار سخت است ایشان برای اثبات این مدعا از تعدادی دانشجو درخواست کرد که برای مدتی بدون استفاده از حواس خود زندگی کنند  وی برای دانشجویان اتاقی را فراهم کرد.

ادامه مطلب

رشد شناختی کودکان

تفکر، نتیجه‌ی رشد شناختی است. ذهن  هوشمند، " سیستم­ های برنامه­ نویسی کلی را که به شخص اجازه می­ دهد فراتر از اطلاعات به سمت پیش­بینی ­های جدید و احتمالاً مفید برود،" از طریق تجربه ایجاد می‌کند.  (برونر، 1958، ص234)

از این رو، همان طور که کودکان رشد می­ کنند، آموختنِ روشی برای بیان «قواعد تکرارشونده» در محیط اطرافشان، یک ضرورت محسوب می شود. به عقیده‌ی برونر، نتایج  مهم آموزش نه تنها شامل مفاهیم، رده‌بندی و روش­های حل مسئله می‌شود-که پیش از این به وسیله‌ی فرهنگ ابداع شده  است- بلکه توانایی «ِابداع» این نوع کارها را در خود فرد نیز ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب

خلاصه یادگیری سیف

فصل اول              

تعریف کیمبل از یادگیری

یادگیری عبارت است از تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد

مهمترین واژگان 1- تغییر 2- رفتار 3- نسبتا پایدار 4- بالقوه 5- تمرین یا تجربه 6- تقویت

آیا یادگیری باید به تغییر رفتار بیانجامد؟

اسکینر : یادگیری عین تغییرات رفتاری است و حتما باید به تغییر قابل مشاهده بیانجامد

اکثر نظریه پردازان: یادگیری یک متغیر رابط است که واسطه بین تغییرات رفتاری و تجربه است.در نتیجه همیشه یادگیری مشهود نیست.متغیر مستقل(تجربه).... متغیر رابط(یادگیری)...... متغیر وابسته( تغییرات رفتاری)

ادامه مطلب

تولمن

تولمن یك رفتارگرا است كه در تمام عمر به صورت یك رفتارگرای كاملا عینی باقی ماند. اما نوع رفتارگرایی او تفاوت‌هایی با رفتارگرایی مرسوم داشت كه به همین جهت او خود، رفتارگرایی مورد نظرش را رفتارگرایی هدفمند نام نهاد. رفتارگرایی هدفمند، یك رفتارگرایی یكپارچه است نه جزء‌نگر، اما در هر صورت نوعی رفتارگرایی است. محرك‌ها و پاسخ‌ها و تعیین‌كننده‌ های رفتاری پاسخ، تمام چیزی است كه این رفتارگرایی به مطالعه آن می‌پردازد.

رفتار یکپارچه

ویژگی اصلی رفتار یکپارچه هدفمند بودن آن است یعنی همیشه متوجه نوعی هدف است. رفتار یکپارچه یک گشتالت تشکیل می دهد که از فرد فرد (انقباض های) ماهیچه ای که آن را می سازند چیزی متفاوت دارد. مثلا رانندگی را می بینیم و به اعصاب و غدد و ... اشاره نمی کنیم.

رفتار گرایی هدفمند

نظریه تولمن را رفتارگرایی هدفمند نامیده اند زیرا این نظریه می کوشد تا رفتارهایی که به سوی هدف هدایت می شوند یا رفتار هدفمند را تبیین کند. در اینجا بین نظریه های تولمن و گاتری شباهتهایی وجود دارد:

ادامه مطلب

دونالد الدینگ هب

نظریه هب به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیح تری از اصول یادگیری داشته باشیم و باشناختی که از نظریه وی به دست می آوریم موفقیت ما در درمان بیماران به خصوص بیماران نورولوژی نیز افزایش خواهد یافت.

محققین در ارتباط با یادگیرى نظریه هاى متفاوتى ارائه كرده اند. بى تردید همه آنها بر پاره اى از حقایق درباره فرآیند یادگیرى تأكید مى ورزند و حقایق دیگرى را نادیده مى گیرند. در مرحله فعلى از تاریخ روانشناسى، به نظر مى رسد كه براى كسب درست ترین تصویر از فرآیند یادگیرى باید آماده باشیم تا آن را از زوایاى مختلف بنگریم.

یادگیرى یك اصطلاح كلى است كه براى توصیف تغییرات رفتار بالقوه كه از تجربه ناشى مى شوند به كار مى رود.از آنجا كه اكثر رفتارهاى آدمیان یاد گرفته مى شود، بررسى اصول یادگیرى به ما كمك مى كند تا علتهاى رفتارى را درك كنیم. آگاهى از فرآیند یادگیرى نه تنها در فهم بهنجار و انطباقى به ما كمك مى كند، بلكه امكان درك بیشتر شرایطى را كه منجر به رفتار ناسازگار و نابهنجار مى شود نیز به ما مى دهد، و درنتیجه روشهاى مؤثرتر درمانى را به وجود مى آورد.

ادامه مطلب

کلارک لئونارد هال

 رویکرد هال به نظریه پردازی:
- مرور پژوهشهای انجام شده
- خلاصه کردن یافته های پژوهشی
- تلاش برای بدست آوردن نتایج آزمون پذیری از آن اصول خلاصه شده
* رویکرد هال : فرضی - قیاسی یا منطقی – قیاسی

راشوت و آمسل این رویکرد را به گونه زیر توضیح داده اند:

دانشمند رفتاری مجموعه ای از اصل موضوع ها را تدوین می کند و با استفاده از منطق دقیق، آنها را به عنوان قضیه در باره پدیده ها به کار می بندد. این اصل موضوع ها دربرگیرندهء ماهیت هایی هستند که به وسیله نظریه پرداز ابداع می شوند تا تفکر او را درباره متغیر وابسته و مستقل مربوط به پدیده های رفتاری موردنظر سازمان دهند. سپس نظریه را با عملیات آزمایشی ارزشیابی می کند تا ببیند چگونه در آزمایشگاه درست در می آید.

خود هال در این باره گفته:

مشاهده تجربی همراه با گمانه زنی زیرکانه منبع اصلی اصول اولیه علم هستند. این فرمولها وقتی در ترکیبات مختلف و شرایط مناسب درنظر گرفته شوند استنباطها را به دانشمند نشان می دهند. بعضی از این دریافتها ممکن است با نتایج تجربی مربوط به شرایط مورد نظر توافق داشته و بعضی دیگر نداشته باشند.

پیشنهادهای اولیه ای که قیاسهای منطقی را به وجود می آورند و به طور مکرر با بازده تجربی مشاهده شده توافق دارند فقط می شوند در غیر این صورت یا رد می شوند یا مورد تجدیدنظر قرار می گیرند.

ادامه مطلب
  • 1
  • 2