موج مرده ی هیجانات منفی

دریانوردان همیشه از موج های بسیار خطرناکی صحبت میکنند که به امواج مرده معروف شده اند. این امواج حاصل طوفان هایی هستند که صدها کیلومتر آن طرف تر و ساعت ها قبل رخ داده اند و حالا پس از گذشت زمان زیاد با اینکه اصل طوفان تمام شده است و آرامش حکمفرما شده است تازه به کشتی ها میرسند و با ضربات مرگبار باعث صدمات فراوان به آنها میشوند.

تفاوت های زیادی بین امواج معمولی و امواج مرده وجود دارد،  امواج مرده دارای پهنا و عمق خیلی بیشتری نسبت به امواج زنده هستند، همچنین بر خلاف امواج زنده دارای تیزی و کف و نشانه ی خاصی نیستند. و همین نداشتن نشانه و بی خبری از وجود و سر منشا باعث خطر ناک شدن و وحشتناک بودن آنها میشود.

در روان انسان متأسفانه هیجانات منفی سرکوب شده و تعارضات حل نشده دقیقا مانند این امواج مرده عمل میکنند، یعنی اگر انسان قادر نباشد به طرز صحیح هیجانات خود را بروز دهد و به موقع آنها را تخلیه کند در زمانی نامعلوم و بدون اعلام قبلی با شدت بسیار ظهور میکند و شخص و اطرافیان را به شدت مورد هجوم قرار میدهد،

با این اوصاف برای مقابله با این معضل چه باید کرد؟  به نظر می‌رسد بهترین راه کار،  تخلیه ی به موقع و صحیح هیجانات در زمان لازم میباشد، پس باید به عنوان اولین و بهترین کار یاد بگیریم چگونه در زمان لازم هیجان خود را به طرز صحیح تخلیه کنیم تا هرگز با موج مرده هیجانات مواجه نشویم