ویژگی افراد با سلامت روان


سلامت روان به شیوه های مختلفی تعریف می شود وهر کس از نگاه خود آن را وصف کرده است بدون توجه به تعاریف مختلف از سلامت روان باید آگاه باشیم که الویت در تربیت فرزندان و سلامت روان انسان ها است نه موفقیت با توجه به این که نکته ۹۱ درصد بیماری جسمی منشا روانی دارد به ویژگی هایی با سلامت روان افراد توجه کنید .

۱-کمک گرفتن از هوش اجتماعی (رفتارهای مفید)
۲-داشتن قدرت حل مسئله
۳-بروز احساسات
۴-مقابله با استرس
۵-داشتن قدرت مدیریت
۶-شجاعت
۷-در نظر گرفتن جوانب احتیاط
۸-حامی و مهربان بودن
۹-کنجکاوی و علاقمند بودن
۱۰-گیر نکردن در گذشته
۱۱-آینده نگر بودن
۱۲-خلاقیت و نوآوری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

از این بخش با متخصصین ما در تماس باشید