مغز انسان برای اینکه کمتر انرژی مصرف کند از قالب های خاصی استفاده می کند گاهی این قالب ها تبدیل به خطاهای شناختی می‌شوند واز واقعیت دور می شوند روان شناسان خطاهای شناختی رادر دسته های مختلف آورده اند در این جا ۱۰ خطای شناختی بسیار رایج آشنا می شویم .

۱-تفکر همه یا هیچ:هر چیزی کمتراز کامل یعنی شکست ،سیاه وسفید
۲-تعمیم مبالغه آمیز :هرگز ،همیشه (من همیشه بد شانسم)
۳-فیلتر ذهنی:یک حادثه ی منفی همه واقعیت ها را منفی می کند (جوهر و آب)
۴-بی توجهی به امر مثبت :بی اهمیتی کارهای خوب خود
۵-نتیجه گیری شتابزده:بی دلیل پیش بینی منفی میکنیم.آبرویم خواهد رفت – از عهده این کار بر نمی آیم
۶-درشت نمایی :اشتباهات خود را بزرگ و مثبت ها را کوچک می دانید
۷-استدلال احساسی :فرض را بر این میگذارید که احساسات منفی شما لزوما منعکس کننده ی واقعیت هاست
۸-بایدها:انتظار دارید که اوضاع حتما همان طور باشد که شما انتظار دارید (بایدها باعث سرپیچی و نافرمانی میشود )
۹-برچسب زدن:به جای اینکه بگویید اشتباه کردم می گویید من بازنده ام(احمق،شکست خورده،بازنده) باعث خشم،اضطراب،دلسردی و کمبود عزت نفس مشود.
۱۰-شخصی سازی و سرزنش :خود را بی جهت مسئول حادثه ای قلمداد می کنید که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشته اید .
شخصی سازی منجر به احساس گناه ،خجالت و نا شایسته بودن می شود .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

از این بخش با متخصصین ما در تماس باشید