بهداشت بین فردی

وقتی یک رابطه شکل می‌گیرد (چه اتفاقی و آنی و چه با برنامه ریزی و طولانی مدت)  عوامل زیادی دخیل میشوند تا این رابطه حفظ و روز به روز عمیق تر و پایدار تر شود (رابطه یک پدیده ی پویا است)

شاید شکل گیری یک رابطه ساده و اتفاقی باشد اما دوام آن هرگز اتفاقی و ساده نخواهد بود و اگر عوامل گوناگون و لازم در کار نباشند این رابطه دوامی نخواهد داشت.  
یکی از مهمترین عواملی که رابطه را حفظ میکند بهداشت و تمیزی رابطه است.
رابطه از هر نوعی که باشد (هم جنس یا غیر هم جنس _زوج یا...........) نیاز به بهداشت بین فردی دارد و باید همه چیز پاک و پاکیزه باشد تا احساس و دید طرفین نسبت به یکدیگر تیره و تار نشود.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که ممکن است این تیرگی در مراحل اول قابلیت تمیزی و پاک شدن را داشته باشد اما به مرور زمان این قابلیت را از دست میدهد و دیگر هیچ عاملی قادر نخواهد بود که این رابطه را به شفافیت قبل برگرداند و تنها راه حل باقی مانده جدایی میشود و تمام.

ادامه مطلب

چرا نوجوانان ما به خود آسیب میرسانند ( به بهانه ی نهنگ آبی)

کودکان با قرار گرفتن در سنین طلایی نقش پذیری جنسیتی، یعنی ۹ تا ۱۵ سالگی نیازمند همگام سازی خود با والد همجنس هستند.  این همانند سازی و پذیرش نقش برای بازی کردن نقش جنسیتی در سنین بالاتر بسیار ضروری است و اگر با هر اتفاقی این همگام سازی انجام نگیرد نقص بسیار جدی و اساسی در انجام وظایف و نقش مردانگی و زنانگی بوجود می آید که این نقص گاهی از حدود ۱۳ الی ۱۵ سالگی خود را نشان می‌دهد. پسران از اواخر سن دبستان باید روزانه چند ساعت را با پدر خود بگذرانند و با نگاه کردن به حرکات و رفتار پدر چه در منزل و چه در بیرون از منزل (پارک، بازار، تاکسی و....) کم کم با رفتار و کردار مردانه آشنا و آماده شوند. برای ایفای نقش مردانگی در سنین بالاتر و در همین زمان با دریافت عشق و محبت بی پایان از مادر با عشق نيز آشنا شوند و همزمان با آموزش رفتار مردانه از پدر،  سیراب عشق و محبت از جانت مادرشوند.

ادامه مطلب

حافظه ی عضلانی

ایا برای شما پيش نیامده که هنگام رانندگی و پس از رسبدن به مقصد به خودتان بیایید و از خودتان بپرسید که من کی رسیدم و چگونه تا اینجا رانندگی کردم بدون اینکه حواسم باشد؟! ایا تا کنون به کارهای بسیار ساده و پیش پا افتاده ای که انجام میدهید مثل خاراندن پشت گوشتان یا خوردن غذا و یا حتی راه رفتن فکر کرده اید؟!

این قبیل کارهای به ظاهر ساده به شدت پیچیده اند و سخت و در انجام هر کدام تعداد بسیار زیادی از عضلات ما درگیرند، در اثبات پیچیده و دشوار بودن این کارها همین بس که بار اول انجام دادن هر کدام را به خاطر بیاورید. ایا یک کودک یک ساله به راحتی شما راه میرود و حرف میزند و غذا میخورد؟! ایا یک نوجوان سیزده ساله به راحتی شما رانندگی میکند؟ بار اولی که میخواستید سوار دوچرخه شوید را یادتان هست؟! چه اتفاقی افتاده است که به این آسانی این کارها را انجام میدهید و صدها عضله ی شما اینهمه هماهنگ و بدون مشکل همکاری میکنند؟؟پاسخ در بک راز ساده است..... حافظه ی عضلانی. عضلات ما دارای حافظه است و حرکاتی را که با تکرار به اصطلاح به سطح مهارت میرسند در خود حفظ میکنند و بدون احتیاج به دستور از مغز آنها را به صورت متوالی و صحیح تکرار میکنند.

ادامه مطلب

انجام تکالیف

مجید خالقی روانشناس تربیتی و هیپنوتراپیستباشروع سال تحصیلی ومدرسه رفتن بچه هایکی ازمسائلی که ذهن اولیارادرگیرمی کند
وتقریباهمه روزه با آن سروکاردارند، انجام تکالیف است که متاسفانه بااشتباه بعضی ازوالدین انجام تکالیف به صورت یک معضل درمی آید وسالهای سال هم بچه هارااذیت می کند وهم باعث ناراحتی پدرومادرهامی شود.چه کنیم که بچه هابرای انجام تکالیف به ماوابسته نباشندو به اصطلاح خودکارشوند؟!این کارباانجام چندتکنیک ساده بسیارراحت قابل اجرااست.
1-برای انجام تکالیف زمان تعیین کنید.این زمان بایدمعقول وقابل انجام باشد.حداکثرزمان برای بچه های ابتدایی15دقیقه درچندنوبت است:مثلا3یا4زمان15دقیقه ای بافاصله های10تا20دقیقه ای برای استراحت.این ساعت هابایدبعدازصرف ناهارواستراحت شروع شوند.
2-بعدازتعیین زمان،قواعدوقوانین راخیلی صریح وروشن وباقاطعیت(نه دادزدن) ومحکم برای بچه هاتوضیح می دهیم؛مثلاشما15دقیقه وقت داری این یک صفحه رابنویسی یااین چهارتمرین راحل کنی.
3-درزمان انجام تکالیف ازجلوی فرزندمان دور می شویم مثلاخودمان رادرآشپزخانه سرگرم می کنیم یااگر وی دراتاق است مادراتاق دیگریاپذیرایی می نشینیم وکنارکودک نمی مانیم.
4-راس ساعت تعیین شده به اوسرمی زنیم وازکم وکیف انجام تکالیف مطلع می شویم، وبه اواستراحت می دهیم.

ادامه مطلب

خواب کودک


امروزه براساس شواهد علمی خواب یکی از اصلی ترین معیار ها در سلامت جسم و روان ادمی است . هردردی به بی خوابی منتهی میشود و هر خواب خوبی ارامش و شادی را در پی دارد. ساعات خواب طلایی که معمولا از 12تا 12/5 شب شروع می شود و تا 4 الی 4/5 صبح ادامه می یابد از مهم ترین ساعات خواب است و در واقع اگر در این ساعات انسان در خواب عمیق نباشد می شود گفت که خواب های دیگرتقریبا بی فایده است . در این ساعت ها بدن بزرگسالان سلول های از بین رفته را ترمیم می کند و دوباره به چرخه ی زندگی برمی گرداند و بدن کودکان و نوجوانان سلولهای جدید می سازد و به رشد و نمو انها منتهی می شود . باید توجه داشت این مهم درصورتی به طور کامل انجام می شود که قبل از رسیدن به خواب طلایی یعنی 12شب بدن انسان به مرحله به خواب کامل رسیده باشد یعنی کودک و نوجوان یا فرد بزرگسال باید حدود ساعت 10الی 10/30 بخوابد و کم کم  بعد از یک تا یک و نیم ساعت بدن به خواب عمیق فرو رود تا با امادگی کامل وارد خواب طلایی شویم .هر ساعتی که دیر تر از این بخوابیم قسمتی از خواب طلایی را از دست می دهیم مثلا اگر ساعت 11/30بخوابیم حدود 1/5ساعت از خواب طلایی و فرصت ترمیم یا رشد سلول های جدید را از دست می دهیم .

ادامه مطلب