ریتالین متیل فنیدیت

ریتالین یک سیستم محرک عصبی مرکزی است که در کودکان برای درمان اختلال کمبود توجه و اختالل نقض توجه و بیش فعالی استفاده می شود . 

متیل فنیدات مهارگر قوی نقص فعالیت این دو آمین پیامرسان )دوپامین و اپینفرین( از علل بروز سندرم بیش فعالی-کمبود توجه در کودکان و بزرگساالن میباشد، متیل فنیدت با افزایش فعالیت این دو آمین عصبی در بهبود نشانگان این بیماری مؤثر است. 

موارد عدم مصرف: 

1-فشار خون بالا

ادامه مطلب

موج مرده ی هیجانات منفی

دریانوردان همیشه از موج های بسیار خطرناکی صحبت میکنند که به امواج مرده معروف شده اند. این امواج حاصل طوفان هایی هستند که صدها کیلومتر آن طرف تر و ساعت ها قبل رخ داده اند و حالا پس از گذشت زمان زیاد با اینکه اصل طوفان تمام شده است و آرامش حکمفرما شده است تازه به کشتی ها میرسند و با ضربات مرگبار باعث صدمات فراوان به آنها میشوند.

تفاوت های زیادی بین امواج معمولی و امواج مرده وجود دارد،  امواج مرده دارای پهنا و عمق خیلی بیشتری نسبت به امواج زنده هستند، همچنین بر خلاف امواج زنده دارای تیزی و کف و نشانه ی خاصی نیستند. و همین نداشتن نشانه و بی خبری از وجود و سر منشا باعث خطر ناک شدن و وحشتناک بودن آنها میشود.

ادامه مطلب

Dead wave of negative emotions

Seafarers always speak of very dangerous waves that are known as dead waves. These waves are the result of hurricanes that occurred hundreds of kilometers later and several hours ago, and now, after a long time, although the principle of the storm has ended, and the calm has dominated, they are just arriving at the ships and causing many injuries with deadly blows. They will be There are many differences between ordinary waves and dead waves, the dead waves have a much larger depth and much depth than the live waves, and they do not have a sharp, frosty and no sign, unlike live waves. And the lack of indication of the existence and the source of their existence can be dangerous and terrible. Unfortunately, in the human psyche, negative emotions are suppressed, and unresolved conflicts act exactly like these dead waves, that is, if a person is not able to correctly display his emotions and timely evacuate them at an uncertain time and without notice of much intensity It comes up and hurts the person and people around you, but what should be done to deal with this dilemma?

ادامه مطلب

Why do our teens hurt themselves (because the pretext of the blue whale)

Children  By being in the Golden Age of Sexuality,9 to 15 years old Need to sync with same-sex parents

It replicates and accepts the role of playing a gender role It is very necessary at an older age And if anything happens, this sync does not take place A very serious defect in performing tasks And the role of masculinity and femininity arises  This disadvantage is sometimes about 13 to 15 years old Shows itself.

Boys from late school age They have to spend hours with their father for a few hours And by looking at the movements and behavior of the father Whether at home or outdoors (Park, market, taxi and ...)Little by little familiar with man's behavior and deeds And get ready.

 To play the role of masculinity at an older age And at the same time receiving love And the endless affection of mother Get acquainted with love too  And at the same time as teaching the father's behavior Watering love and kindness from your mother.

ادامه مطلب

بهداشت بین فردی

وقتی یک رابطه شکل می‌گیرد (چه اتفاقی و آنی و چه با برنامه ریزی و طولانی مدت)  عوامل زیادی دخیل میشوند تا این رابطه حفظ و روز به روز عمیق تر و پایدار تر شود (رابطه یک پدیده ی پویا است)

شاید شکل گیری یک رابطه ساده و اتفاقی باشد اما دوام آن هرگز اتفاقی و ساده نخواهد بود و اگر عوامل گوناگون و لازم در کار نباشند این رابطه دوامی نخواهد داشت.  
یکی از مهمترین عواملی که رابطه را حفظ میکند بهداشت و تمیزی رابطه است.
رابطه از هر نوعی که باشد (هم جنس یا غیر هم جنس _زوج یا...........) نیاز به بهداشت بین فردی دارد و باید همه چیز پاک و پاکیزه باشد تا احساس و دید طرفین نسبت به یکدیگر تیره و تار نشود.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که ممکن است این تیرگی در مراحل اول قابلیت تمیزی و پاک شدن را داشته باشد اما به مرور زمان این قابلیت را از دست میدهد و دیگر هیچ عاملی قادر نخواهد بود که این رابطه را به شفافیت قبل برگرداند و تنها راه حل باقی مانده جدایی میشود و تمام.

ادامه مطلب